Loodgieter

Loodgieter

Loodgieter is een beroep dat zijn naam ontleent aan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. De ontwikkelingen hebben niet stil gestaan. Lood wordt voor leidingen al lang niet meer gebruikt en op dit moment verwerken wij veel kunststof pijpen en buizen. Bij renovaties maken wij nog wel gebruik van koperen leidingen maar bij nieuwbouw worden steeds meer kunststof leidingen voor de verwarming, warm en koud water, en als gasleiding gebruikt.
Die kunststof leidingen zijn gemakkelijker te verwerken en duurzamer dan de koperen leidingen. Voor het rioolstelsel in en onder de woning en de afvoer daardoor van afvalwater uit wasmachine, vaatwasmachine, keuken, toilet en badkamer worden uitsluitend nog kunststof buizen gebruikt. Die zijn bestand tegen de agressieve stoffen die soms in huis worden gebruikt.

Hoewel er ook kunststof goten zijn, verwerken wij uitsluitend goten van koper en zink.
Zink is een al eeuwenoud product. In de westerse wereld wordt de ontdekking van zink veelal toegeschreven aan de Duitser Andreas Markgraf in 1746. Hij gaf het metaal de huidige naam “Zink”

Voor de installatietechniek (loodgieter) bestaat de toepassing van zink meestal uit zinken dakgoot en andere zinkwerken zoals de dakrand van een plat dak. De toepassingen zijn echter zeer divers en hetzelfde geldt voor koper. Uitvoering van dakgoten, hemelwaterafvoer en andere bouwkundige toepassingen in koper kunnen heel mooi zijn. Bovendien is de toepassing van koper normaliter ook duurzamer. Hieronder enkele voorbeelden van toepassingen, geleverd door Zinkunie, partner in zink en koperwerk.